• ร้องเรียน ร้องทุกข์ รับบริการ
  • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาจ้าว
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • สวนผลไม้พี่ต๊ะ
  • สวนทุเรียนลุงวิมล
  • ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6
  • ท้ายเขื่อนปราณบุรี
  • ทุเรียนแพรกตะลุย 2
  • ทุเรียนหมอนทองบ้านแพรกตะลุย