อบต.เขาจ้าวขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก. สรัลกร ก่อสร้าง

พิมพ์

อบต.เขาจ้าวขอบขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก. สรัลกร ก่อสร้าง ที่ให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาให้แก่ ศพด.บ้านเขาจ้าว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างเด็กเล็กของ ศพด.

alt

alt