ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564