ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Attachments:
Download this file (ข้อบัญญัติ 2564.pdf)ข้อบัญญัติ 2564.pdf[ ]8810 Kb

อบต.เขาจ้าวขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก. สรัลกร ก่อสร้าง

อบต.เขาจ้าวขอบขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก. สรัลกร ก่อสร้าง ที่ให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาให้แก่ ศพด.บ้านเขาจ้าว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างเด็กเล็กของ ศพด.

alt

alt