ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประปา หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ 4 บ้านท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

alt

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่

 หมู่ที่ 6 บ้านเเพรกตะลุย ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

alt

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่

 หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

alt

เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพร้อมกับประชาชนตำบลเขาจ้าว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

alt