ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567

ประกาศริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5

ประกาศริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566

   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566

ลำดับ

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.

ใจเย็นก่อนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หายเร็ว หายไว ไม่มีอยู่จริง

สำนักนายกรัฐมนตรี

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

2.

เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์ แอบอ้างเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

3.

วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

4.

ระวังเป็นแพะ! ถูกหลอกให้กดเงินจากบัญชีม้า

กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

5.

เปิดใช้สัญญาณไฟอย่างไร ให้ปลอดภัยทุกการขับขี่

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

6.

ไฟเกษตรคืออะไร ? ต่างจากไฟปกติอย่างไร ?

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

7.

5 วิธีเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพออนไลน์ที่แอบอ้างเป็น กปภ.

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

8.

กราฟฟิตี้ผิดที่ระวังมีโทษ

กระทรวงยุติธรรม

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

9.

ข่าวดี! ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนใกล้บ้าน รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี 3 ชิ้น
ต่อวัน

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

10.

เลือกใช้บริการทันตกรรมเพื่อความงามอย่างไรให้ปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

หมายเหตุ

1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

 

Attachments:
Download this file (CitizenKnowledge38-2566.pdf)CitizenKnowledge38-2566.pdf[ ]1821 Kb

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกดีเซล)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกดีเซล)

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 83

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้309
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้332
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้641
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4786
mod_vvisit_counterเดือนนี้6302
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22549
mod_vvisit_counterทั้งหมด1154989

We have: 10 guests online
IP: 3.80.4.147
วันนี้: ธ.ค. 11, 2023
QR Code
อบต.เขาจ้าว

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010