โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตใช้เชื้อราขาวบิววาเรียในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปีะจำปี 2563

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตใช้เชื้อราขาวบิววาเรียในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปีะจำปี 2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.

alt

alt