บุคลากรกองคลัง อบต.เขาจ้าว

alt
ธนพร รังวัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

   งานการเงินและบัญชี
   ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ว่าง -
นักวิชาการเงิน
และบัญชี

นลินี ปิติวุฒิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
alt
ชุติมา ชีขาว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
alt
อัจฉรา เหลือวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
กรรณิการ์ ทับทิมแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 

 


 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010