ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง สำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง สำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

Attachments:
Download this file (ประกาศ-6-หมู่.pdf)ประกาศ-6-หมู่.pdf[ ]148 Kb

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

Attachments:
Download this file (15-tender_20150612163219.pdf)15-tender_20150612163219.pdf[ ]234 Kb

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

altaltaltalt

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2563

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563