ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตฃบลเขาจ้าว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตฃบลเขาจ้าว

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และการลดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นalt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก