ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังปลา)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังปลา)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566

   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566

ลำดับ

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.

พช. เปิดตัว แอปพลิเคชัน “Click ชุมชน”

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.

เตือนภัย! ผู้สูงอายุ ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คําหวานหลอกให้ลงทุน ฝากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

3.

ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล

กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

4.

อย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News (รวมคลิป 1)

กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คลิปวิดีโอ 1 คลิป

5.

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

6.

ปภ. แนะรับมือ – ลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

7.

PEA แนะนําติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

8.

ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทั้งจับ ทั้งปรับ

กระทรวงยุติธรรม

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

9.

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

10.

DMS Telemedicine ยาเสพติด: ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่ายๆ
จากที่บ้าน

กระทรวงสาธารณสุข

คลิปวิดีโอ 1 คลิป

หมายเหตุ

1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

 

Attachments:
Download this file (CitizenKnowledge36-2566.pdf)CitizenKnowledge36-2566.pdf[ ]2117 Kb

การจัดการขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

การจัดการขยะในครัวเรือน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

อาจเป็นกราฟิกรูป แผนที่ และ ข้อความ

อาจเป็นลายเส้นรูป ข้อความ

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านแพรกตะลุย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 หมู่ที่ 5

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 หมู่ที่ 5

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.เขาจ้าว


 โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้537
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้753
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7038
mod_vvisit_counterเดือนนี้2399
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25785
mod_vvisit_counterทั้งหมด1217296

We have: 6 guests online
IP: 44.222.218.145
วันนี้: มี.ค. 04, 2024

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010