การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน (ODRS)  เวอร์ชัน 2 ตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือและเข้าใช้ระบบเเจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้ที่ URL เดิม http://asset1.nacc.go.th/odrs-app/ 

ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ส่งข่าว สคบ.ซ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง

1. คิดก่อนคิดซื้อเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน

2. เด็กๆ กับภัยอันตรายใกล้ตัว

3. เรื่องยางไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

https://drive.google.com/drive/folders/1vneER-YpA2wMpUMoWA7aO6KtxqTnyB9T

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566

   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566

ลำดับ

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.

รู้อยู่กับน้ำ ตอน“เธอกับฉันอยู่ร่วมกันอย่างไร”

สำนักนายกรัฐมนตรี

คลิปวิดีโอ 1 คลิป

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.

ซื้อทัวร์แล้ว “ยกเลิกการเดินทาง” ได้เงินคืนหรือไม่ ? จ่ายเงินคืนอย่างไร ?

กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

3.

เกษตรกรต้องปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างต่ำจำนวนเท่าใด จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้?

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

4.

ข่าวปลอม อย่าแชร์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อกองทุนผู้สูงอายุวัยเกษียณ 12,000 บาท กำไร 5 - 7 % ต่อสัปดาห์

กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

5.

เปลี่ยนชื่อ ไม่ยากอย่างที่คิด

กระทรวงพลังงาน

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

6.

กรมที่ดินแจ้งเตือนประชาชนระวังแก๊ง Call Centerแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

7.

ปภ. แนะ 6 เทคนิคขับรถลุยน้ำท่วมอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

8.

“แอบเข้ามือถือคนอื่น” ผิด โทษคุก 2 ปีปรับ 4 หมื่น

กระทรวงยุติธรรม

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

9.

“สุนัขกัด แมวข่วน” ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

10.

วิธีการดูแลตัวเองในระหว่างตั้งครรภ์ที่คุณแม่ต้องร

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

หมายเหตุ

1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

 

Attachments:
Download this file (CitizenKnowledge37-2566.pdf)CitizenKnowledge37-2566.pdf[ ]1590 Kb

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 2 - โรงเรียนท่าวังปลา) หมู่ที่2 บ้านท่าวังปลา

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 2 - โรงเรียนท่าวังปลา) หมู่ที่2 บ้านท่าวังปลา

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.เขาจ้าว


 โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้203
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้537
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้740
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7038
mod_vvisit_counterเดือนนี้2386
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25785
mod_vvisit_counterทั้งหมด1217283

We have: 11 guests online
IP: 44.222.218.145
วันนี้: มี.ค. 04, 2024

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010